Kullanıcı Sözleşmesi

MADDE 2 - ÜYELİK KABUL VE ONAY ŞARTLARI

2.1. Üyeliğe kabul için gerekli şartlar:
ÜYE, aşağıda belirtilen tüm şartları eksiksiz olarak yerine getirmeyi kabul eder. JOYA PİLATES, üyelik şartlarını belirleme, değiştirme, ilave taleplerde bulunma ve üyeliği kabul edip etmeme hakkına sahiptir. JOYA PİLATES, üyeliği hiçbir gerekçe göstermeksizin sona erdirme yetkisine de sahiptir.

2.2. Joya Pilates Üye Mobil Uygulaması ve Bildirimler:

Üye, JOYA PİLATES üye mobil uygulaması aracılığıyla üyelik ve abonelik bilgilerinin, abonelik kullanım haklarının, ders yoklamalarının, geçmiş ve gelecek ders/rezervasyonlarının, abonelik paketlerinin, kampanyaların, abonelik seçeneklerinin görebileceğini, talep ve önerilerini iletebileceğinin, ayrıca JOYA PİLATES ile iletişim kurabileceğinin bilgisinin JOYA PİLATES tarafından kendisiyle paylaşıldığını kabul ve beyan eder.

2.2. Abonelik süresi ve iptaller:


Satın alınan 4, 8, 12 derslik aboneliklerin süresi ÜYE’nin 1 ders iptal hakkınıda göz önünde bulundurarak hesaplanmış olup , ilk ders/rezervasyon gününden itibaren 32 gündür.ÜYE derslerini 32 gün içinde tamamlamalıdır. Mevcut abonelik süresince ÜYE'nin 1 adet ders veya rezervasyon iptal hakkı bulunmaktadır. Bu hak kullanıldıktan sonra katılım sağlanmayan her ders, katılım sağlanmış gibi kabul edilir ve yoklamaya kaydedilir. ÜYE, tüm paketlerin süreli olduğunu bitiş tarihlerinin olduğunu ve durumdan bağımsız olarak herhangi bir istisnanın söz konusu olmadığı hususunda bilgilendirildiğini kabul ve beyan eder.

2.3. İptal bildirimleri:

ÜYE, ders/rezervasyon iptalini ders saatinden en az 4 saat öncesine kadar abonelik süresi içinde Joya Pilates Üye Mobil Uygulaması üzerinden yapmalıdır.

 

2.4. Rezervasyon iptali:


ÜYE, ders/rezervasyon iptalini ders saatinden en az 4 saat öncesine kadar abonelik süresi içinde Joya Pilates Üye Mobil Uygulaması üzerinden yapmalıdır Rezervasyonunu ders saatinden en az 4 saat öncesinden iptal etmeyen üyeler  Joya Pilates Üye Mobil Uygulaması üzerinden sistem buna izin vermeyeceği için ilgili ders/rezervasyonunun iptalini yapamayacaktır ve bu durumda eğitmenin veya JOYA PİLATES'ten sözlü yada yazılı talep ettiği rezervasyon iptalinin kendi bilgisi dahilinde olduğunu kabul eder ve yapılan iptallerle ilgili herhangi bir hak talep edemez. Rezervasyon ve iptal kayıtları ,kimin tarafından yapıldığı yönetim panelinde sistem kayıtlarında gözükecek rezervasyon iptali yapıldığı tarafınıza sms olarak bildirilecektir. Sağlık ve Mücbir sebeplerden dolayı Eğitmen ve JOYA PİLATES tarafından iptal edilen ders/rezervasyon hakları bir sonraki ders güne kadar saklı tutulacaktır.

2.5. Ders Yoklamaları:

ÜYE, derse başlamadan önce Joya Pilates Mobil Uygulaması’ndan QR giriş sekmesine tıklayıp QR kodu hazır bir şekilde eğitmeninden yoklamayı almasını beklemeli ve talep etmelidir. ÜYE’nin ders yoklamasının eğitmen tarafından yapılıp yapılmadığı yönetim panelinde sistem kayıtları bölümünde gözükecektir. ÜYE, eğitmen tarafından yapılmayan ders yoklamalarının yönetim tarafından otomatik yapılacağını ve ilgili dersin yapılmış ve yoklaması alınmış olduğunu kabul etmekle yükümlüdür.

2.6. Abonelik yenileme ve durdurma:

Mevcut abonelik paketinin süresi bitiminde, aboneliğin biteceği tarih ve yenileme bilgisi ÜYE’ye SMS ile bildirilecektir. ÜYE abonelik durdurma talebinde bulunmadığı takdirde abonelik, en son satın alınan paket koşullarıyla yenilenecek ve yeni aboneliğinin ders/rezervasyon hakları işlenecektir. Üye abonelik durdurdurma talebini yenilenen abonelik süresi başlangıcından itibaren 7 gün içinde Joya Pilates Mobil Uygulaması ve/veya joyapilatestr@gmail.com mail adresi üzerinden işletmeye mesaj atarak işletmeye iletmelidir. Yenilenen aboneliğinin başlangıç süresinden 7 gün sonrasında yapılan abonelik durdurma talebi mevcut aboneliğini kapsamayacak olup bir sonraki yenileme döneminde işleme alınacaktır ve ÜYE, mevcut abonelik ücretinin ödemesinin tamamını yapmakla yükümlüdür. İşletmenin üyeye ve kendisinden sonra gruba katılabilecek diğer üyelere en iyi egzersiz ortamını sağlayabilmesi için gerekli olduğu, iletişimin ve talebin zamanında yapılması gerektiği unutulmamalıdır.

2.7. Ücret ödemeleri:

Üyelik talebinde bulunan kişi, ÜYE olmak istediği aboneliği ve / veya bunların paket tiplerini seçecek ve üyelik bedelini nakit veya kredi kartı şeklinde ödeyecektir.
ÜYE tarafından seçilen hizmetlerin {ders, seans, program ve / veya bunların paket tiplerinin} bedeli Üyelik sırasında ÜYE’ye belirtilmiş olup ÜYE, kendisine bildirilen sözleşme bedeli ve JOYA PİLATES’in sunmuş olduğu ücretli hizmetlere ilişkin bedelleri ödemek zorundadır.Alınan hizmetler için yapılmış olan ödemeler iade edilemez, devredilemez ve değiştirilemez.
Abonelik ücretleri peşin olarak alınır ve yenilenen abonelik ücretleri ÜYE tarafından JOYA PİLATES’e ödeme yapılana kadar sistemde borç olarak gözükür.ÜYE, abonelik ücretinin tamamını abonelik süresi başlangıcından itibaren 7 gün içinde ödemelidir. JOYA PİLATES yılın belirli dönemlerinde üyelik ücretlerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

2.8. Abonelik paketleri:
Dersler, satın alınan abonelik paketinin geçerlilik süresi içinde kullanılmalıdır. Süresi biten abonelik uzatılamaz ve kalan dersler bir sonraki aboneliğe ve/veya 3.kişilere devredilemez. JOYA PİLATES, ÜYE’ye paket bitim süresini ve kalan derslerini bildirmekle yükümlüdür.

2.9. Sağlık nedenleriyle iptaller:
ÜYE, hamilelik,sağlık sorunu nedeniyle pakete ara vermek isterse ıslak imzalı doktor raporunu,  süresine göre hizmetin askıya alınması için  JOYA PİLATES’e 14 gün içinde sunmalıdır.Daha sonrasındaki sunulan raporların işleme alınması ve dondurma talebinin karşılanması JOYA PİLATES’in insiyatifindedir.

MADDE 3 - SAĞLIK VE GÜVENLİK

3.1. Sağlık durumu beyanı:
ÜYE, sağlıklı olduğunu, egzersizlere katılmasında engel bir durum olmadığını ve bu konuda JOYA PİLATES’in sorumluluğu bulunmadığını kabul eder. JOYA PİLATES, ÜYE'nin beyanına güvenerek üyeliği kabul eder.

3.2. Sağlık kontrolleri:
ÜYE, sağlık şartlarını taşıyıp taşımamasından, tıbbi kontrollerini yaptırıp yaptırmamasından veya tıbbi tavsiyelere uymamasından JOYA PİLATES'in sorumlu tutulamayacağını kabul eder.

3.3. Kayıp ve zararlar:
ÜYE, JOYA PİLATES mülklerinde ve tesislerinde ekipmanların kullanımı sırasında ve / veya JOYA PİLATES’in her türlü hizmetlerinden faydalandığı süre içinde oluşabilecek herhangi bir
kayıp, fiziksel ve ruhsal zarar, kayıp, yaralanma, sakatlanma ve sair sağlık problemlerinden ve bunların sonuçlarından JOYA PİLATES’in sahiplerinin, ortaklarının çalışanlarının hiçbir
suretle hukuki ve/veya cezai olarak sorumlu olmadığını
kabul,beyan ve taahhüt eder.

 

3.4. Mücbir sebepler:
JOYA PİLATES, iklim koşulları, yangın, sel, deprem, savaş, pandemi, olağanüstü hal gibi mücbir sebepler nedeniyle açılış kapanış saatlerini değiştirme veya stüdyoyu geçici, süresiz veya sürekli kapatma hakkına sahiptir. ÜYE, bu durumlarda üyelik iptali veya ücret iadesi talebinde bulunamaz.

 

 

MADDE 4 - KULLANIM VE SORUMLULUKLAR

4.1. Egzersizlerin amacı:
ÜYE, JOYA PİLATES'te öğretilen ve yaptırılan egzersizlerin doktor tavsiyesinin yerini almadığını kabul eder.

4.2. Ekipman kullanımı:
ÜYE, ekipmanları sadece eğitmen gözetiminde kullanacak ve kusurlu kullanımdan JOYA PİLATES sorumlu olmayacaktır. Kusurlu kullanım nedeniyle oluşan zararlardan ÜYE sorumludur.

4.3. Değerli eşyaların saklanması:
ÜYE, soyunma odalarında özel eşya bırakmamalı ve bu eşyaların muhafazasından sorumludur. JOYA PİLATES, bu alanlara kamera koyamayacağı için herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.4. Ses ve görüntü kaydı:
ÜYE, JOYA PİLATES içinde ses ve görüntü kaydı yapmayacağını kabul eder. Ancak sosyal medya paylaşımı amacıyla çekim yapmak JOYA PİLATES’in muvafakati ile mümkündür.

MADDE 5 - SÖZLEŞMENİN SÜRESİ, ÜYELİĞİN DONDURULMASI VE FESHİ

5.1. Sözleşmenin süresi:
İşbu Üyelik Sözleşmesi belirsiz süreli olup Taraflar’dan biri tarafından feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır. ÜYE, abonelik sonlandırma ve sözleşme feshi talebinde bulunmadığı sürece sözleşme hükümleri geçerliğini koruyacaktır.

5.2. Sağlık nedenleriyle fesih:
ÜYE, sağlık durumu nedeniyle paketi dondurmak veya feshetmek isterse, doktor raporunu JOYA PİLATES’e sunmalıdır. Paket dondurma süresi en fazla 2 aydır ve bu sürede ders saatleri başka bir üyeye verilebilir.

MADDE 6 - HUKUKİ UYUŞMAZLIKLAR

 ÜYE, çıkabilecek her türlü anlaşmazlık halinde (ödemelere ilişkin uyuşmazlıklar dahil); JOYA PİLATES’in defterlerinin ve her türlü kayıtlarının (bilgisayar kayıtlarının, mikrofilm ve mikrofiş ,para makbuzu gibi belgeler de dahil) geçerli ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu hükmün bir delil sözleşmesi niteliğinde olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 MADDE 7 - TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ

ÜYE, JOYA PİLATES’e bildirdiği iletişim adreslerine bilgilendirme ve ticari amaçlı elektronik ileti gönderilmesine onay vermiştir. Elektronik ticari ileti almaktan vazgeçmek için geçerli e-posta adresine bildirim yapmak suretiyle iptal edebilir.

MADDE 8 - DİĞER HÜKÜMLER

8.1. Gizlilik:
ÜYE, JOYA PİLATES’e ait bilgileri, ticari sırları ve diğer gizli bilgileri açıklamayacağını kabul eder.

8.2. Tebligat:
İşbu Sözleşme'den doğacak bildirimler, yukarıda belirtilen adreslere yapılır. Adres değişiklikleri, diğer Taraf’a yazılı olarak bildirilmedikçe, eski adrese yapılacak bildirimler geçerli sayılır.

8.3. Bütünlük:
İşbu Sözleşme, Taraflar arasındaki tüm anlaşmayı teşkil eder ve önceki tüm sözlü veya yazılı anlaşmaların yerine geçer.

8.4. Kısmi Geçersizlik:
Sözleşmenin herhangi bir hükmünün geçersizliği veya uygulanamaz olması, diğer hükümlerin geçerliliğini veya uygulanabilirliğini etkilemez.

MADDE 9 - SON HÜKÜMLER

9.1. Yürürlük:
Bu sözleşme, taraflarca imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer ve fesih edilene kadar geçerliliğini korur.

9.2. İmza ve Onay:
ÜYE, işbu Sözleşme'yi okuduğunu, anladığını ve tüm şartları kabul ettiğini beyan eder.

9.3. İhtilafların Çözümü:
Taraflar, bu Sözleşme'den doğacak her türlü ihtilafta, T.C. Körfez Mahkemeleri ve İcra Daireleri'nin yetkili olduğunu kabul ederler.

9.4. Ek Protokoller:
İşbu Sözleşme'ye ek olarak yapılacak tüm değişiklikler ve eklemeler yazılı olarak yapılacak ve taraflarca imzalanmadıkça geçerli olmayacaktır.

9.5. Ücretlerin İadesi:
Mücbir sebepler dışında, üyelik ücreti iadesi yapılmayacaktır. Ücret iadeleri sadece JOYA PİLATES'in onayı ile gerçekleştirilecektir.

 9.6. 18 Yaşından Küçük Üyeler:

 ÜYE katılımcının 18 yaşından küçük olması halinde veli veya vasisinin imzasının gerekli olduğu hususunda bilgilendirildiğini ve kabul ettiğini beyan eder.


Fotoğraf GALERİSİ

Aşağıda bizimle ilgili fotoğraflara göz atabilirsiniz.

Yabancı kalmayın, bize ulaşın!

İletiniz en kısa sürede değerlendirilerek tarafınıza dönüş sağlanacaktır. İlginiz için teşekkür ederiz.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres: Joya Pilates adresi

Telefon: 0533 016 62 22

Eposta: joyapilatestr@gmail.com